ДОВІДКОВЕ БЮРО ЧИТАЧА

/Files/images/Библиотека/Мальчик.JPGНаша нова сторінка стане у пригоді всім, хто навчається. Адже у процесі навчання треба багато самостійно працювати з книгою . "Довідкове бюро" допоможе тобі навчитися самостійно:  працювати з книгою,  підготувати доповідь,  написати реферат,  скласти конспект та ін.

ЯК ПИСАТИ РЕФЕРАТ

1. Визначити тему.

2. Підібрати літературу: а) документи, першоджерела; б) монографії, довідники, збірники; в) газетні та журнальні матеріали.

3. Ґрунтовно вивчити літературу. Читаючи книги, необхідно робити виписки цитат, основних думок.

4. Скласти список розділів, який може і бути планом реферату.

5. Продумати план реферату, можливе його розширення.

6. Систематизувати опрацьований матеріал.

7. Остаточно продумати та уточнити план реферату.

8. У кінці реферату слід подавати список використаної літератури.

9. Бібліографічний опис джерела списку літератури подається за такими правилами:  для книг слід вказати: прізвища та ініціали авторів, назви книг, підзаголовкові дані,  місця і назви видавництв, роки видань, кількість сторінок;  для журнальних статей зазначають: прізвища та ініціали авторів, повні назви статей,  скорочені назви журналів, роки, номери, томи, випуски, сторінки;  для статей із книг та неперіодичних збірників повинні бути зазначені прізвищі та ініціали авторів, назви статей, видань, у яких вміщені статті, місця видань, видавництва, роки видань, сторінки.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

1. Почитай увесь навчальний матеріал з метою загального ознайомлення зі змістом./Files/images/Библиотека/Мальчик держит голову.JPG

2. З'ясуй значення незрозумілих слів, термінів, понять і висловів за допомогою словника, по записах у робочому зошиті.

3. Розділи навчальний матеріал на частини для кращого засвоєння.

4. Визнач головну думку автора, зроби записи у формі плану, тез.

5. Прочитай текст ще раз і постарайся переказати його зміст по пам'яті.

ЯК СКЛАСТИ ПЛАН ТЕКСТУ ПІДРУЧНИКА

1. Прочитай заголовок параграфа і подумай: який зміст закладено в заголовок?

2. Прочитай уважно даний параграф і виділи в ньому нові терміни (з'ясуй їх).

3. Розглянь і постарайся зрозуміти малюнки і їх частини, що відносяться до тексту.

4. Прочитай текст окремо по абзацам і визнач, про що йдеться в кожному абзаці.

5. Склади план прочитаного тексту (пунктам плану можуть бути заголовки абзаців).

6. Перекажи за складеним планом увесь текст постарайся зрозуміти і запам'ятати його зміст.

7. Дай відповіді на всі запитання в кінці параграфа або на запитання, поставлені вчителем.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ НАВЧАЛЬНОЮ, ДОДАТКОВОЮ І ДОВІДКОВОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ

1. Використовуючи навчальну, довідкову і додаткову літературу, уточніть, що саме вас цікавить.

2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на запитання, що вас цікавить: підручнику, довіднику чи додатковій літературі.

3. Насамперед використайте підручник, потім - довідник, а тоді - додаткову літературу.

4. Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв.

5. Залежно від мети використайте такі виді читання:  читання-перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих сторінках (мета такого перегляду - перше ознайомленні з книгою, одержання певного уявлення про зміст);  вибіркове читання, або неповне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця;  читання з різних видів запису прочитаного.

6. Відшукавши у книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не обмежуйтесь побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ТЕКСТОМ ПАРАГРАФА

/Files/images/Библиотека/Мальчик в очках.JPG

1. Уважно прочитай текст параграфа, запитання і завдання до нього.

2. Знайди у тексті відповіді на поставлені питання. Виконай усі завдання.

3. Запам'ятай усі терміни та поняття.

4. Склади план своєї розповіді.

5. Перекажи зміст тексту відповідно до складеного плану, використовуючи у своїй розповіді нові терміни, поняття.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ЦИТАТОЮ

1. Цитатою користуються для уточнення і підтвердження власних думок.

2. Не можна зловживати цитатами.

3. Цитата мас виписуватися так, щоб у ній була закінчена думка автора.

4. Виписувати цитату слід без замін слів, з отриманням усіх розділових знаків, із позначенням пропусків.

5. Кожна цитата береться в лапки.

6. Після цитати вказується джерело: прізвище автора, назва книги, місце і рік видання, номер тому і сторінки.

ЯК ВИБРАТИ КНИГУ ДЛЯ ЧИТАННЯ

1. На книжковій виставці ти завжди знайдеш цікаві книги.

2. У картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.

3. Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу.

4. За систематичним каталогом можна довідатися, які книги, що цікавлять тебе є в бібліотеці. Всі картотеки, як і книги на полицях, розставлені за галузями знань, в певній системі, тому він так і називається.

5. Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації - короткі розповіді про хороші книги і поради, про що і що читати.

ФОРМА ВЕДЕННЯ ЗАПИСІВ

План - це короткий перелік проблем, що розглядаються в книзі. Він може бути простим, якщо в ньому зазначені лише основні запитання, або складним, якщо поруч з основним є додаткові запитання.

Виписки - це цитати (дослівне відтворення думок автора книги), або короткий, близький дослівного, виклад змісту потрібного уривку тексту. Виписувати з книги теоретичні положення, статичні, хронологічні дані можна як у процесі читання, так і по його завершенні. Цитату обов'язково брати у лапки, а на кожну виписку давати посилання на джерело. Для полегшення наступної систематизації виписок їх краще робити на окремих аркушах або каталожних картках.

Конспект - це короткий письмовий виклад змісту книжки, статті, лекції тощо. Він має бути набагато менший, ніж сама книжка чи стаття. Під час конспектування не слід зловживати скороченням слів, а якщо скорочувати їх, то за загальними правилами; думки слід викладати стисло, своїми словами, виписуючи лише найголовніше і найсуттєвіше, не допускати повторень. Можна використовувати цитати, обов'язково зазначити сторінку, з якої вона виписана. Особливо важливі думки в конспекті варто підкреслювати. Бажано залишати поле для додаткових записів.

Тези - стислий виклад основних ідей прочитаної книги.

Анотація - коротка характеристика прочитаного, яка дає загальну уяву про його виклад, зміст та призначення. Скласти її краще після прочитання всієї книги.

Резюме - короткий заключний виклад наукового повідомлення.

Реферат - короткий виклад змісту книги, наукової роботи або результатів вивчення наукової проблеми в письмовому викладі або у формі публічного виступу.

Кiлькiсть переглядiв: 376

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.